Vedenie

JUDr. Zoltán Gallo ........... Predseda OSTZ     0907 911 882

Jaroslav Strelka .............. Podpredseda OSTZ a predseda ekonomickej komisie    0948 485 495

Ing. František Nemčok ..... Predseda ŠTK     0908 297 341

Igor Gecelovský .............. Predseda komisie mládeže    0904 119 205

Ing. František Nemčok .............. Predseda disciplinárnej a matričnej komisie    0908 297 341

 

Kontrolná komisia

Arpád Szepesi ............... Predseda      0905 367 720

Andrej Ružík .................. Člen               0908 860 437

Attila Kardoš .................. Člen               0903 628 511