Galajda    -  túto diskusiu som začal, lebo boli názory niektorých vedúcich , že  sezóna je dlhá , v niektorých                                                                      prípadov veľký rozdiel kvality družstiev.

                 

 

                   P r i p o m i e n k y  v e d ú c i c h  :  

Gecelovský - ŠKST Slavošovce - neboli udané podrobnosti, to znamená koľko týmov by malo eventuálne                                                                         záujem vstúpiť do budúceho ročníka. Čo sa mňa týka tento systém aký máme v tomto ročníku

                    nám vyhovuje aj keby to malo trvať trebars do konca apríla. Uvidíme ako sa vyvinie situácia na

                    nasledujúci ročník, ale som zástancom systému každý s každým a odvety. Je to tak spravodlivé

                     a nie že vy len tý a my tý. To potom nemá cenu.

 

Szepesi A.     -  STO Hrhov  -  môj názor ohľadom diskusie :

                       1. v prípade počtu družstiev 14, t.j. ako v tomto ročníku, som za zachovanie súčastného  

                       dvojkolového systému  s 26 odohratými zápasmi pre jedno družstvo za sesónu.

                        2. ak by v ročníku 2013/2014 došlo k rozšíreniu počtu zúčastnených družstiev, navrhujem

                        prvé kolo odohrať systémom každý s každým a v druhom kole rozdeliť družstvá na dve skupiny

                       kde by sa hralo v rámci skupín o konečné umiestnenie. Týmto spôsobom by sa v jednom

                       ročníku odohralo v prípade 16 družstiev 22. kôl.

                       Som zásadne proti rozdeleniu okresnej súťaže na 5. a 6.ligu.

Galajda    -  Gemerská Poloma - v prípade štartu 16 / 15 / družstiev :

                                                1.časť = 15.kôl

                                                 2.časť - rozdelenie na 2 skupiny po 8 družstiev = 14.kôl - aj odvety - bez odvety

                                                              akú to má cenu ?

                          Spolu : 15.kôl / 1.časť / + 14.kôl / 2.časť /  29.kôl

                           Môj názor - 6.liga / bez registračiek / by bola  / možno /  taký odrazový mostík pre ďalšie obce

                                                   a bolo by aj o čo hrať - zostup z 5.ligy- postup do 5.ligy.

 

 Barczi      -    Ahojte..... Bude 6.liga ?

 

Gecelovský -  súhlasím s p. Szepesim.

Vladimir Nano - Gočovo - Dobrý deň- Sledujeme diskusiu o budúcom ročníku, bohužial reakcie nepribúdajú. Ak by som

                               sa teda mohol vyjadriťza družstvo z Gočova, ktoré by sa chcelo v budúcom ročníku pripojiť do okresnej ligy -

                               sme za založenie 6-tej ligy. Bolo by pre nás prijatelnejšie hrať s rovnocenejšímidružstvami a pravdepodobne

                                by sa skrátilo aj trvanie celej ligy - nehovoriac o znížení nákladov - cestovné, registračky. Dopočuli sme sa

                                že o ligu prejavili záujem aj ďalšie nové družstvá. Ak by mali záujem o priateľský zápas s našim družstvom

                                môžu nás kontaktovať na stgocovo@gmail.com alebo vladimir.nano@gmail.com.