ADRESÁR

   O k r e s n ý    s t o l n o t e n i s o v ý    z v ä z    R o ž ň a v a
         
JUDr.  Zoltán  Gallo   predseda  OSTZ    
    J. Brocku  1    
    048 01  Rožňava    
    TFD  :  7341 541    
    Mob  :  0907 911 882    
         
Jaroslav  Strelka   podpredseda  OSTZ + pokladník  
    Šafáriková  91    
    048 01  Rožňava    
    TFD :  7331 059    
    Mob :  0915 865 602    
    jarko.strelka@gmail.com    
         
Juraj  Galajda   predseda  ŠTK    
    Fraňa  Kráľa  466    
    049 22  Gemerská  Poloma  
    Mob :  0908 366 846    
    durokolcun@gmail.com    
         
Vedúci  družstiev  :        
         
Čierná  Lehota   Jaroslav  Bystren    
    049 36  Čierna  Lehota  270  
    TFD :  7999 396    
    TFZ :  7770 225    
    Mob :  0915 481 727    
    HM :  kultúrny  dom    
    jaroslav.bystren@shpgroup.eu    
         
ŠK  Henckovce  B   Ľubomír  Breznen    
    049 23   Henckovce  108  
    Mob :  0907 907 087    
    HM :  kultúrny  dom    
    lubomir.breznen@zoznam.sk    
         
Geológ  Rožňava  G   Pavol   Krajec    
    Tehelná   11    
    048 01  Rožňava    
    Mob :  0907 172 797    
    HM : stolnotenisová  hala  ul. Šafáriková
    pavolkrajec@yahoo.com    
         
TJ Lokom.  Dedinky     Vlastimil  Revay    
    049 73  Dedinky  1    
    TFZ :  7981 134    
    Mob : 0907 913 022    
    HM :  budova  obecného  úradu  
         
ŠK  Jablonov  n/T   B, C   Ing  Attila   Kardoš    
    049 43   Jablonov  n/T   39  
    Mob :  0903 628 511    
    HM :  telocvičňa  pri  ZŠ    
         
         
STK  Honce  A , B   Rudolf   Repiský    
    049 32  Honce  14    
    TFD :  7931579    
    Mob :  0915 435 174    
    HM :  kultúrny  dom    
    rudolf.repisky1@gmail.com    
         
STO  Hrhov   Arpád   Szepesi    
    049 44  Hrhov  379    
    Mob : 0905 367 720    
    HM : telocvičňa  pri  MŠ    
    szepesiar@gmail.com    
         
ŠKST  Slavošovce   Igor  Gecelovský    
    049 36  Slavošovce  274    
    Mob : 0904 119 205     
    HM : telocvičňa  pri  ZŠ    
    igor.gecelovsky@gmail.com    
         
STK  Gemerská  Poloma   Juraj  Galajda    
    Fraňa  Kráľa  466    
    049 22   Gemerská  Poloma  
    Mob : 0908 366 846    
    HM : telocvičňa  pri  ZŠ    
    durokolcun@gmail.com    
         
Tatran   Betliar   Michal   Teraj    
    Železničná   467    
    049 21    Betliar    
    Mob : 0907 947 895     
    HM : Kultúrny  dom    
    teraj@azet.sk    
         
MSTO  Dobšiná   Vladimír  Lenkey    
    Jarková  347    
    049 25   Dobšiná    
    Mob: 0915 659 353    
    HM:telocvičňa  pri ZŠ    
         
STK  Baník  Rakovnica   Štefan   Murza    
    049 31  Rakovnica  20    
    Mob: 0905 496 010    
   

HM: kultúrny  dom

stefan.murza@zoznam.sk